Sowy, kwiatki, żabki - czyli dalszy żywot rolek po papierze

W dniu 7 lutego br. w bibliotece w Kotlinie odbyły się warsztaty z twórczego recyklingu, które poprowadziła Pani Danuta Nowakowska. Wykonywaliśmy z rolek po papierze toaletowym ładne dekoracje, które stały się później punktem wyjścia do rozmowy na temat przyrody i ochrony zwierząt. Warsztaty twórczego recyklingu miały na celu budowę świadomości o potrzebie ponownego wykorzystania materiałów dzięki czemu ograniczymy ilości wytwarzanych odpadów.