Nasze wygrane projekty

Strzał w 10 oraz Energia codzienności to nazwy projektów, które zyskały dofinansowanie w Programie "Równać Szanse 2016- Regionalny Konkurs Grantowy". Ogółem do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży wpłynęły 642 wnioski od organizacji pozarządowych, bibliotek, domów kultury i nieformalnych grup dorosłych z całej Polski, a dofinansowano tylko 111 projektów. W województwie wielkopolskim przyznano 9 dotacj, dwie z nich trafiają do Stowarzyszenia Przyszłość Kotlin oraz do Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin.

Nasze projekty skierowane są bezpośrednio do młodzieży w wieku 13-19 lat, działania animacyjne, warszaty, wyjazdy, wydanie publikacji o animacji przez mlodzież to tylko nieliczne działania w ramach projektu. Ruszamy w 2017 roku, będzie o nas głośno, ale i kolorowo czerwono, zielono, pomarańczowo i trochę sportowo-zdradza i zapewnia koordynatorka Justyna Zawieja - prezes Stowarzyszenia Przyszłość Kotlina.

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin i jej koordynator Katarzyna Ratajczak-Rożek przygotowała wspólnie z młodzieżą ciekawą realizację projektu: od książki to teatru po magiczną noc w Bibliotece z wielką grą planszową, 5 rzeczy w 10 miejscach w Gminie Kotlin.