Ferie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w dniu 2 lutego 2017r. odbyły się warsztaty organizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kotlin pod nawzą "Donice z odzysku" poprowadzone przez Członków Komisji Alkoholowej w Kotlinie w składzie: Jolanta Urbaniak, Ewa Kasołka, Anna Giermaziak, Justyna Zawieja oraz Danuta Nowakowska z KGW Kotlin. Dzieci i młodzież pod okiem członków komisji uczestniczyła w warszatatch recyklingowych które połączono z pogadanką o problemach społecznych, o bezpiecznych miejscach w Gminie Kotlin. Podczas prac dzieci wykorzystały styropianowe kubki, które posłużyły jako doniczki. Nauczyliśmy się je ozdabiać oraz sadzić zioła, rośliny oraz kwiaty. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z księgozbiorem ogrodniczym i pielęgnacją roślin.

Warsztaty finansowane były pzrz Biblioteke Publiczną Gminy Kotlin oraz Stowarzyszenie Przyszłość Kotlina.