8-15 maja 2017 - XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

W dniach 8-15 maja 2017r. odbyła się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenia prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W dniu 9 maja odwiedziały nas 2 grupy z Przedszkola Publicznego Słoneczko "Smerfy" i "Kotki". Pokazałyśmy dzieciom, że w bibliotece można się też bawić. Gry i zabawy przygotawała dla nich Spółdzielnia Socjalna "PAIDI" z Pleszewa. Następnego dnia z wizytą była klasa III wraz z wychowawcą Panią Dorotą Kosińską. Celem spotkania było zapoznanie z biblioteką pozaszkolną. Zwrócenie uwagi na czynmności wykonywane w bibliotece. Dzieci poznały pojęcia: biblioteka, bibliotekarz, czytelnik. Potrafiły wyjaśnić różnice między biblioteka a księgarnią.